صفحه اصلی > آموزش

آموزش

[av_button label=’ثبت نام آموزش ارتقاء پایه اشتغال’ link=’manually,http://kardankhz.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84/’ link_target=” size=’x-large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue84d’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]