صفحه اصلی > قوانین؛ بخشنامه ها و دستورالعمل ها

قوانین؛ بخشنامه ها و دستورالعمل ها

دفتر طراحی روستایی

آیین نامه ها
عنوان دریافت فایل
آئين نامه تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی دریافت
آئين نامه صدور پروانه مهارت فنی کارگران ماهر دریافت
دستورالعمل ها
عنوان نمايش
بخشنامه حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار كاردان‌هاي فني در بخش دریافت
تفاهم‌نامه طراحي و نظارت بر ساخت و سازهاي روستايي دریافت
عناوین دوره هاي آموزشی جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی نظارت در شهرهاي كمتر از پنجاه هزار نفر دریافت
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی رشته تاسیسات برقی دریافت
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی رشته تاسیسات مکانیکی دریافت
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی رشته شهرسازی  دریافت
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی رشته عمران  دریافت
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی رشته معماری  دریافت
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی رشته نقشه برداری  دریافت
كار‌اموزي صلاحيت-اجرا  دریافت