صفحه اصلی > درباره سازمان > اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

profile.jpg

مسعود برزکار

رئیس هیئت مدیره

kardankhz-thumb

فتح اله باورصاد

عضو هیئت مدیره

kardankhz-thumb

سید رحیم آقازاده

عضو هیئت مدیره

kardankhz-thumb

غلامحسین دست پاک

عضو هیئت مدیره

kardankhz-thumb

سیروس حافظی

خزانه دار

kardankhz-thumb

غلامحسین سلطانی کاظمی

عضو هیئت مدیره

kardankhz-thumb

عبدالرضا مرشد پاک

عضو هیئت مدیره