محمد عنایت مهر-کاندید بازرس

محمد عنایت مهر

محمد عنایت مهر

سن: 45

رشته: عمران

پایه پروانه اشتغال : سه

کد: 801

09163419522


سوابق تحصیلی


سوابق شغلی

سوابق تحصیلی

1- اخذ مدرک تحصیلی کاردانی عمران سال 1377 از دانشگاه آزاد دزفول

2-اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی عمران سال 1389 دانشگاه آزاد دزفول

سوابق شغلی

1- ناظر مقیم در گروه فنی مهندسی 43 امام علی (ع) سپاه پاسداران (کارگاه خانه سازی ملایر) دوره خدمت مقدس سربازی (2سال).

2- ناظر مقیم پروژه ساخت پردیس دانشگاهی دزفول (معاونت عمرانی) به مدت 3سال.

3- ناظر مقیم پروژه مسکن مهر از طرف کانون کاردانهای فنی استان خوزستان تقریباً به مدت 5 سال.

4- عضو علی البدل هیأت مدیره کانون کاردانهای فنی ساختمان استان خوزستان بمدت 5سال.

5- ناظر مقیم در ساخت مجتمع تجاری حضرت سبزقبا در شرکت ساختمانی نصر خوزستان بمدت 1سال و نیم(18ماه).

6- تکنسین کارگاه سدسازی در سد خاکی بالا رود تقریباً 1سال.

7-پیمانکاری آپارتمان سازی به صورت مدیریت پیمان تقریباً به مدت 5سال.

دکمه بازگشت به بالا