به اطلاع کلیه اعضاء محترم میرساند:

  باستناد صورتجلسه هیئت اجرایی و هیئت نظارت پنجمین دوره انتخابات ، اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان خوزستان بشرح ذیل می باشد:

*اعضای اصلی هیئت مدیره به ترتیپ آرای اخذشده:

۱- فتح اله باورصاد
۲- مسعود برزکار
۳- سیروس حافظی
۴- علی باقری

۵- مرتضی شافعی
۶- مهدی اعتصامی
۷- سیدمحمدرضا طاهریان قهفرخی

*اعضای علی البدل هیئت مدیره به ترتیپ آرای اخذشده:
۱- مجید سورانی
۲- نعیم شرفی

*اعضای بازرس سازمان:
عضو اصلی بازرس
 خانم شعله قاسمی

عضو علی البدل بازرس

آقای محمد عنایت مهر

WeCreativez WhatsApp Support
تیم پشتیبانی اعضاء ما اینجا است تا به سوالات شما پاسخ دهد. از ما چیزی بپرسید!
👋 کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ