صفحه اصلی > ارتباط با ما

ارتباط با ما

 

 

آدرس : اهواز – امانیه  ، خیابان پودات ، ساختمان شماره ۲ اداره کل راه و شهرسازی خوزستان – دفتر سازمان نظام کاردانی ساختمان خوزستان

کد پستی: ۳۳۱۱۷-۶۱۳۳۸

تلفکس: ۳۳۳۳۳۰۵۵-۰۶۱

آدرس ایمیل:   Kardankhz@gmail.com