اطلاعیه مجمع عمومی سازمان نظام کاردانی
ممنوعیت عضویت همزمان مهندسان و کاردانان در دو سازمان
تکمیل اطلاعات سامانه مشترک نظارت با نظام مهندسی
سامانه پرداخت الکترونیکی صدور/تمدید/ارتقا پروانه اشتغال کاردانی معماران تجربی سامانه پرداخت الکترونیکی صدور/تمدید/ارتقا پروانه اشتغال کاردانی معماران تجربی
بازدید هیئت رئیسه سازمان از دفتر نمایندگی خرمشهر و مینوشهر و بازدید از پروژه های نظارتی مینوشهر بازدید هیئت رئیسه سازمان از دفتر نمایندگی خرمشهر و مینوشهر و بازدید از پروژه های نظارتی مینوشهر
اطلاعیه شماره ۲- سامانه درگاه ملی مجوزها mojavez.ir اطلاعیه شماره ۲- سامانه درگاه ملی مجوزها mojavez.ir
اطلاعیه تغییرتعرفه های پروانه اشتغال در سال ۱۴۰۱ اطلاعیه تغییرتعرفه های پروانه اشتغال در سال ۱۴۰۱
نظارت بر پروژه های اعضا پروانه دار استان نظارت بر پروژه های اعضا پروانه دار استان
دوره های آموزشی ارتقاء پایه پروانه اشتغال-سه ماه اول سال ۱۴۰۱ دوره های آموزشی ارتقاء پایه پروانه اشتغال-سه ماه اول سال ۱۴۰۱
آخرین مهلت ثبت نام آزمون ورود به حرفه شهریور۱۴۰۱
دکمه بازگشت به بالا