1402/10/25

  بخشنامه تبدیل پروانه اشتغال کاغذی به الکترونیکی

  به اطلاع کلیه اعضاء دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی و معمارتجربی میرساند : برابر بخشنامه صادره دفتر مقررات ملی و…
  1402/10/20

  اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام مجموعه آزمون های نظام مهندسی ساختمان اسفند ۱۴۰۲

  با توجه به درخواست داوطلبان برای تمدید مهلت ثبت نام مجموعه آزمون های نظام مهندسی ساختمان اسفندماه سال ۱۴۰۲ به…
  1402/08/10

  شیوه نامه ارجاع نظارت

  1مواد قانونی پشتوانه ارجاع نظارت سازمان نظام مهندسی استان از سال93بر اساس مواد قانونی زیر شروع به ارجاع کا ر…
  1402/07/29

  مجمع عمومی نوبت دوم سال 1402

  جلسه مجمع عمومی نوبت دوم سال 1402 با حضور جمعی از اعضاء سازمان تشکیل گردید. دراین جلسه پس از گزارش…
  1402/07/18

  آگهی مجمع عمومی نوبت دوم سالانه ۱۴۰۲

  در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ آئین نامه اجرایی تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان بدینوسیله به آگاهی کلیه اعضاء…
  دکمه بازگشت به بالا