1402/08/10

  شیوه نامه ارجاع نظارت

  1مواد قانونی پشتوانه ارجاع نظارت سازمان نظام مهندسی استان از سال93بر اساس مواد قانونی زیر شروع به ارجاع کا ر…
  1402/07/29

  مجمع عمومی نوبت دوم سال 1402

  جلسه مجمع عمومی نوبت دوم سال 1402 با حضور جمعی از اعضاء سازمان تشکیل گردید. دراین جلسه پس از گزارش…
  1402/07/18

  آگهی مجمع عمومی نوبت دوم سالانه ۱۴۰۲

  در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ آئین نامه اجرایی تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان بدینوسیله به آگاهی کلیه اعضاء…
  1402/07/05

  آنالیز بودجه پیشنهادی سال 1402

    آنالیز بودجه پیشنهادی سازمان نظام کاردانی ساختمان خوزستان در سال 1402 نظرات و ارائه راهکارهای لازم توسط اعضاء محترم…
  1402/06/19

  آگهی مجمع عمومی سالیانه نوبت اول 1402

  در اجرای مواد 13 و 14 آئین نامه اجرایی تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان بدینوسیله به آگاهی کلیه اعضاء…
  1402/05/24

  تقویم آموزشی سه ماهه دوم سال 1402   

  به اطلاع کلیه اعضاء محترم دارای پروانه اشتغال کاردانی متقاضی دوره های ارتقاء پایه میرساند: با توجه به شروع دوره…
  دکمه بازگشت به بالا