پروانه اشتغال

مدارک مورد نیاز جهت  صدور ، تمدید یا ارتقاء  پروانه اشتغال بکار کاردانی

  1. ارائه اصل پروانه اشتغال بکارکاردانی (جهت تمدید یا ارتقاءپروانه اشتغال).

2. کپی شناسنامه ازصفحات اول و توضیحات.

3. ارائه 4 قطعه عکس 4*3 (پشت نویس شده مشخصات)

4. کپی کارت ملی هوشمند(پشت و رو).

5. کپی کارت پایان خدمت هوشمند (برای آقایان).

6.  واریز مبلغ/2,500,000 ریال به شماره شبای بحساب خزانه بنام وزارت راه و شهرسازی  از طریق ورود به سامانه “پاتمک” به آدرس www.patmak.mrud.ir و ثبت درخواست تمدید یا ارتقاء پروانه اقدام و تاییدیه آنرا دراسرع وقت از طریق واتساپ سازمان(09357412742) یا بصورت حضوری به این سازمان تحویل فرمایید.

7. ارائه مفاصا حساب مالیاتی از اداره امور مالیاتی شهرستان مربوطه (جهت تمدیدیاارتقاءپروانه اشتغال).

8. پرداخت خدمات صدور،تمدید یاارتقاء پایه پروانه ا شتغال بمبلغ 1.600.000 ریال واریز به ملت کارت سازمان به شماره : 6104-3375-9211-4472

9. تسوِیه حساب حق عضویت های سالانه. قابل واریزبه ملت کارت سازمان به شماره:

6104-3375-9211-4472

10. تکمیل فرم درخواست صدور، تمدید یا ارتقاء پروانه اشتغال.

11. تکمیل فرم نظام نامه رفتار حرفه ای مهندسیتعهد نامه پیوست.
12. کپی مدرک تحصیلی کاردانی + (استعلام تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی از دانشگاه یا مرکز آموزشی مربوطه).

 

واحدصدور، تمدید وارتقاء پایه پروانه استغال سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خوزستان

 

دکمه بازگشت به بالا