اخبار و اطلاعیه ها

نظارت بر پروژه های اعضا پروانه دار استان

دراجرای صورتجلسه فوق العاده هیئت مدیره سازمان وبا عنایت به وقایع پیش بینی نشده ساخت وساز در بعضی شهرهای استان و ضرورت نظارت بیشتر و مستمر بر پروژه های در دست اقدام اعضاء پروانه دار سازمان نظام کاردانی استان،بعد از بحث و بررسی موارد و مشکلات درجلسه هیئت مدیره سازمان ماحصل کار بشرح زیر مورد تصویب اکثریت اعضاء قرار گرفت و جهت اجرا ابلاغ گردید:

۱- مقرر گردید در انتهای هر هفته یک شهر از استان که اعضاء پروانه دار آنها فعالیت موثر در آن شهر دارند انتخاب و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بعنوان نماینده تام الاختیار سازمان جهت بازدید از پروژه ها با ابلاغ قبلی به ناظرین آن شهر، نسبت به سرکشی و بازدید از پروژه های مورد نظر با حضور ناظرین مربوطه اقدام نماید.

۲- در این بازدید ها موارد اصولی و فنی موردبررسی قرار گرفته و در صورت تایید مراحل کار ناظر مربوطه،مراتب در پرونده شخصی ایشان ثبت و ضبط گردد. و در صورت نقص در پروژه توسط ناظر عالیه تذکر کتبی جهت اصلاح نواقص در مدت معین داده شود. در این خصوص پس از رفع نواقص با پیگیری ناظر مربوطه گزارش کتبی منظم به تصاویر نواقص و رفع نواقص مربوطه راجهت تایید به ناظر عالیه ارسال نمایند.
۳-ناظر عالیه نتیجه گزارشات را جهت اطلاع هیئت مدیره درجلسات رسمی ،ارائه حواهد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا