صفحه اصلی > اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه ها

گزارش جلسه 20 بهمن شورای مرکزی با نماینده وزارتخانه معاون وزیر آقای دکتر محمودزاده

جهت استحضار اعضاء کاردانهای استان خوزستان در تاریخ دوشنبه 20 بهمن ماه پس از یکماه پیگیری جهت همایش 31استان کشور بمنظور جمع بندی خواسته ها و ارائه آن به وزارت راه و شهرسازی جلسه ای در ساعت 9 صبح در شورای مرکزی کاردانهای کشور واقع در تهران تشکیل شد. جلسه …

ادامه مطلب

راه‌اندازی دفتر نمایندگی نظام کاردانی ساختمان در شوشتر

راه‌اندازی دفتر نمایندگی نظام کاردانی ساختمان در شوشتر در جلسه‌ای در دفتر مهندس پنبه‌دانه‌پور فرماندار شهرستان، هماهنگی‌های لازم جهت تاسیس نظام کاردانی در شوشتر صورت گرفت. همچنین آقای مهدی اعتصامی به عنوان مسئول این دفتر نمایندگی فعالیت خواهد کرد.

ادامه مطلب

اطلاعیه تمدید اعتبار پروانه اشتغال کاردانی و معمار تجربی

پیرونامه شماره 127843 مورخ 1398/12/20 در خصوص تمدید اعتبار پروانه اشتغال بکار کاردانی و معمار تجربی تا 1399/02/31 به پیوست تصویرنامه شماره 7246/430 مورخ 1399/02/02 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت متبوع که به منظور رعایت بهداشت عمومی جامعه و در راستای کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اعلام داشته …

ادامه مطلب